Besox

Utilitaire voertuigen soms toch nog aangeven aan de RSZ!

18 mei 2015

Wanneer u een voertuig ter beschikking stelt aan uw werknemers en zij dit ook mogen gebruiken voor privéverplaatsingen, dan moet u hiervoor een CO2-bijdrage betalen. Lange tijd was het zo dat het woon-werkverkeer steeds als een privéverplaatsing beschouwd werd waardoor voor de meeste wagens deze bijdrage verschuldigd was. De RSZ heeft begin 2014 echter haar standpunt hierover aangepast, maar enkel voor de utilitaire voertuigen.

De RSZ beschouwt als utilitair voertuig een voertuig met een laadruimte achterin zonder ruiten waarin dus (wettelijk) geen passagiers mogen vervoerd worden. De gewone voertuigen zijn alle andere voertuigen die behoren tot de klasse M1 en N1 (personenauto, auto voor dubbel gebruik, minibus, monovolume, luxueus terreinvoertuig,…).

Het woon-werkverkeer met een utilitair voertuig wordt namelijk niet langer beschouwd als een privéverplaatsing. Dit brengt met zich mee dat u niet langer een CO2-bijdrage verschuldigd bent voor de werknemers die een utilitair voertuig ter beschikking hebben en dit enkel gebruiken voor de woon-werkverplaatsingen en de beroepsmatige verplaatsingen. Wanneer de werknemers het voertuig echter ook nog gebruiken voor privéverplaatsingen, moet u de CO2-bijdrage wel blijven betalen.

In de administratieve instructies van het eerste kwartaal 2015 stelt de RSZ nu dat, ondanks dat er geen CO2-bijdrage verschuldigd is, deze wagens toch nog moeten aangegeven worden in de DmfA. De CO2-bijdrage zal weliswaar 0 zijn, maar ook de nummerplaten moeten verplicht vermeld worden in het blok “bedrijfsvoertuig”. De RSZ benadrukt wel dat de aangifteplicht enkel geldt voor de utilitaire voertuigen waarvoor er een voordeel in natura zou zijn. Indien uw wagenpark utilitaire voertuigen omvat die niet ter beschikking worden gesteld van uw werknemers en/of waar er geen voordeel in natura ontstaat, moeten deze voertuigen nog steeds niet aangegeven worden.

Mogen wij u daarom vragen om, indien u wagens in uw bezit heeft die dienen aangegeven te worden, ons hiervan steeds de nodige gegevens te bezorgen?

Bron: www.socialsecurity.be

Tags