Besox

Uitstel van betaling door de aanhoudende droogte

18 september 2018

Zelfstandigen (in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten) in de land- en tuinbouwsector kunnen een jaar uitstel van betaling van de sociale bijdragen vragen als zij problemen ondervinden door de aanhoudende droogte.

Indien zij hier gebruik van willen maken, moeten zij vóór 30 september 2018 een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds.

Deze aanvraag moet minstens de volgende gegevens bevatten:

  • naam, voornaam en woonplaats;
  • de naam en de zetel van het bedrijf;
  • het ondernemingsnummer.

Aan de hand van bewijsstukken moet aangetoond kunnen worden dat de activiteit schade heeft geleden door de aanhoudende droogte. Het gaat dan bv. om omzetverlies, een daling van de opbrengst van de oogst, een verhoging van de prijs van het dierenvoeder, enz. …

Het uitstel van betaling heeft betrekking op de voorlopige bijdragen van het 3de en 4de kwartaal van 2018 en op deze van het eerste kwartaal van 2019:

  • de bijdrage van het 3de kwartaal 2018 moet betaald zijn vóór 30 september 2019;
  • de bijdrage van het 4de kwartaal 2018 moet betaald zijn vóór 15 december 2019;
  • de bijdrage van het 1ste kwartaal 2019 moet betaald zijn vóór 31 maart 2020.

Het betalingsuitstel heeft geen enkele invloed op de sociale zekerheid. De zelfstandige verliest zijn sociale zekerheidsrechten voor die periode niet.

Reeds betaalde bijdragen kunnen niet worden terugbetaald. Opgelet: wanneer u de uitgestelde kwartaalbijdrage na een jaar moet betalen, zal dit samenvallen met de bijdrage die op dat moment ook verschuldigd is!