Besox

Uitbreiding Vlaamse Ondersteuningspremie vanaf 1 januari 2019

26 december 2018

Werkgevers die een persoon met een arbeidshandicap aanwerven, kunnen hiervoor een financiële tegemoetkoming ontvangen van de VDAB in de vorm van een Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP).

Vanaf 1 januari 2019 zal de Vlaamse Ondersteuningspremie uitgebreid worden met een VOP van bepaalde duur voor een periode van 2 jaar. Daarnaast zal ook de Vlaamse Ondersteuningspremie voor zelfstandigen versoepeld worden.

Werknemers die rendementsverlies of bijkomende kosten ondervinden omwille van een ernstige aandoening waarin nog progressie mogelijk is, kunnen vanaf 1 januari 2019 een aanvraag voor de toekenning van een Vlaamse Ondersteuningspremie voor bepaalde duur bij de VDAB indienen. Deze VOP van bepaalde duur is beperkt tot een periode van maximum 2 jaar en de toegekende premie bedraagt 20% van het geplafonneerd referteloon. Nadien kan in bepaalde gevallen nog een verlenging of een verhoging van de VOP aangevraagd worden.

Vanaf 2019 worden er ook een aantal wijzigingen doorgevoerd om de Vlaamse Ondersteuningspremie voor zelfstandigen aantrekkelijker te maken. Zo wordt het minimum jaarlijks netto belastbaar inkomen verlaagd van € 15.000 naar € 13.500. Wanneer dit netto belastbaar inkomen niet gerealiseerd wordt, dan zal dit bovendien niet meer leiden tot een terugvordering van de betaalde premies voor dat jaar, maar enkel tot een opschorting van betaling. Het wordt vanaf volgend jaar voor zelfstandigen ook mogelijk om mits specifieke motivatie een verhoogde VOP van 60% aan te vragen bij de VDAB.

Bron: Nieuwsbericht Departement Werk en Sociale Economie van 18 december 2018.