Besox

Uitbreiding van de bescherming bij discriminatie op de werkvloer

13 april 2021

Naar aanleiding van het arrest “Hakelbracht” van het Europees Hof van Justitie en opmerkingen van de Europese Commissie breidt nu ook Vlaanderen de bescherming bij discriminatie uit tot “personen die aan een slachtoffer van discriminatie steun verlenen door het slachtoffer te verdedigen of te vertegenwoordigen”.

Dat kunnen andere collega’s zijn, maar ook vakbondsafgevaardigden. Onder “steun” wordt zowel formele als informele steun bedoeld.

Voordien was de bescherming beperkt tot:

  1. het slachtoffer van de discriminatie;
  2. de personen die het slachtoffer vertegenwoordigen;
  3. de personen die voor het slachtoffer getuigen tijdens een procedure.

Met deze uitbreiding breidt het Vlaamse Parlement de bescherming uit. Het gaat niet enkel meer om personen die het slachtoffer vertegenwoordigen maar ook om personen die het slachtoffer ondersteunen.

De werkgever die met represaillemaatregelen reageert tegen “een persoon die een slachtoffer van discriminatie steun verleent door het slachtoffer te verdedigen of te vertegenwoordigen, of door voor het slachtoffer te getuigen”, loopt het risico om te worden veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding.

Bron: Decreet van 19 maart 2021 tot wijziging van artikel 12 van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en artikel 38 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid, BS 30 maart 2021.