Besox

Uitbreiding van nachtarbeid in de e-commerce

27 juni 2017

Hoe het was…

In principe is nachtarbeid, zijnde het werken tussen 20u en 6u, verboden. Er bestaan wel enkele uitzonderingen die voorzien werden in de Arbeidswet of bij koninklijk besluit.

Zo werd er op 13 maart 2016 een K.B. afgesloten dat nachtarbeid toestaat voor het uitvoeren van alle werkzaamheden verbonden aan de elektronische handel in de ondernemingen die onder PC 201, PC 202, PC 311 en PC 312 vallen. Elk van deze sectoren heeft vervolgens een sectorale cao gesloten waarin de wettelijke procedure voor de invoering van nachtarbeid voor deze e-commerce activiteiten wordt omkaderd.

Ondernemingen die een arbeidsregeling met nachtprestaties wensten in te voeren, moesten wel nog een ondernemings-cao opstellen of een wijziging van het arbeidsreglement doorvoeren. Tot op heden zijn er echter nog niet veel ondernemingen die gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid.

Wat is nieuw?

Daarom heeft de Wet werkbaar en wendbaar werk de uitzondering op het verbod op nachtarbeid voor de
e-commerce nu rechtstreeks opgenomen in de Arbeidswet. Dit maakt het sinds 1 februari 2017 voor alle ondernemingen mogelijk om nachtarbeid in te voeren en dit voor het uitvoeren van alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel. De uitzondering is dus niet meer sectorgebonden.

Ondernemingen die nachtarbeid wensen in te voeren, moeten wel nog steeds de wettelijke procedures hiertoe volgen.

 

Bron: Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, B.S. 15 maart 2017.