Besox

Uitbreiding bestedingsmogelijkheden ecocheques vanaf 1 januari 2022

27 januari 2022

De lijst van producten en diensten die met ecocheques kunnen worden gekocht, werd op 1 januari 2022 aangepast. In de nieuwe lijst worden ook land- en tuinbouwproducten die in de ‘korte keten’ worden verkocht, opgenomen.

De verkopers moeten hierbij wel de licentie hebben van ‘recht van bij de boer’ of ‘en direct de la ferme’. Deze licentiehouders zijn erkend door de VLAM en APAQ-W.

Verder worden ook abonnementen en aansluitingen voor volkstuinen aan de lijst toegevoegd. De volledige lijst van producten die uw werknemers kunnen aankopen met ecocheques vindt u op de website van de Nationale Arbeidsraad.

Bron: Cao nr. 98/9 van 21 december 2021 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques, www.nar-cnt.be.

Tags