Besox

Uitbetaling van loon in cash zal ook voor seizoenarbeiders uitdoven

10 oktober 2017

De sectoren van de land- en tuinbouw (PC 144 en PC 145) zijn enkele van de weinige sectoren waar de uitbetaling van het loon van hand tot hand (in cash) nog mogelijk is.

In deze sectoren is de cash uitbetaling van het loon enkel nog mogelijk voor het seizoens- en gelegenheidspersoneel.

In het sectoraal akkoord 2017-2018 hebben de sociale partners een uitdoofscenario vastgelegd voor de uitbetaling van het loon in cash aan het seizoens- en gelegenheidspersoneel.

De uitbetaling van de voorschotten en van de eindafrekening in cash kan nog tot en met 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 zullen alle uitbetalingen via girale weg moeten verlopen.