Besox

Tweede fase van de vermindering van de kwartaalbijdrage jaarlijkse vakantie voor arbeiders

15 februari 2016

Het vakantiegeld voor arbeiders wordt betaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) of door het bevoegde vakantiefonds. Dit vakantiegeld wordt gefinancierd via een kwartaalbijdrage en een jaarlijkse bijdrage die de werkgevers aan de RSZ moeten betalen.

Ter compensatie van de verhoging van de kosten die de wet van het eenheidsstatuut met zich meebracht, werd er voorzien in een verlaging van de kwartaalbijdrage die zich over 4 jaren spreidt.

Op 1 januari 2016 gaat de 2de fase in en daalt de kwartaalbijdrage voor jaarlijkse vakantie voor arbeiders van 5,83% naar 5,65%.

Oorspronkelijk percentage 6%
Vanaf het 2de kwartaal 2015 5,83%
Vanaf het 1ste kwartaal 2016 5,65%
Vanaf het 1ste kwartaal 2017 5,61%
Vanaf het 1ste kwartaal 2018 5,57%

De jaarlijkse bijdrage blijft behouden op 10,27%.

 

Bron: KB van 7 juni 2015 tot uitvoering van Titel IV, Hoofdstuk 2 van de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, B.S. 16 juni 2015.