Besox

“Tremplin 24 mois+”: Waalse steunmaatregel

11 april 2022

Sedert 1 januari 2021 is de subsidie “Templin 24 mois+” van toepassing op werkgevers en werknemers uit het Waalse gewest. Vanaf 1 januari 2022 is het toepassingsgebied uitgebreid.

Voor welke werkgevers?

Elke werkgever met een vestigingseenheid in het Franse taalgebied kan deze subsidie bekomen.

Volgende werkgevers zijn evenwel uitgesloten:

 1. universitaire onderwijsinstellingen voor de aanwerving van een niet-werkende werkzoekende als lid van het academisch en wetenschappelijk personeel;
 2. andere onderwijsinstellingen voor de aanwerving van een niet-werkende werkzoekende als lid van het onderwijzend personeel;
 3. de federale staat, met inbegrip van de rechterlijke macht, de Raad van State, het leger en de federale politie;
 4. een Gemeenschap of een Gewest, behalve voor een onderwijsinstelling die een niet-werkzoekende aanwerft die niet onder het eerste of tweede punt valt;
 5. de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeeschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
 6. een instelling van openbaar nut of een openbare instelling die onder het gezag staat van een instelling zoals in het vijfde of zesde punt.

Voor welke werknemers?

De werknemer moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de hoofdverblijfplaats hebben in het Franse taalgebied;
 • ingeschreven zijn bij de FOREM als niet-werkende werkzoekende gedurende minstens 24 maanden.

Verplichtingen

Om recht te hebben op de premie, moet de werkgever de volgende verplichtingen naleven:

 • de werkzoekende aanwerven ten laatste binnen de 6 maanden na de Waalse beslissing tot toekenning van de premie;
 • de werkzoekende aanwerven voor een periode van minstens 24 maanden en minstens halftijds;
 • een opleiding verzekeren, van minstens 40 uur per jaar tijdens de duur van de subsidie.

Subsidie

De werkgever kan een maandelijkse premie van € 1.000 ontvangen gedurende 24 maanden.

Sedert 1 januari 2022 kunnen meer werknemers aanspraak maken op de subsidie. Vorig jaar keerde de Waalse overheid de subsidie uit aan maximaal 600 voltijds equivalenten. In 2022 wordt de subsidie uitgekeerd aan maximaal 1.200 voltijds equivalenten.

Om de tussenkomst te bekomen, moet de werkgever online een aanvraag indienen bij de FOREM.

Bron: www.leforem.be