Besox

Toegelaten arbeid bij pensioen werknemers: grensbedragen 2017 gekend

21 maart 2017

Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog een beroepsactiviteit als werknemer, ambtenaar of zelfstandige uitoefenen. In bepaalde gevallen moeten de beroepsinkomsten wel beperkt worden. Andere gepensioneerden mogen dan weer onbeperkt bijverdienen, nl.:

  • vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken, of;
  • als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen.

Indien niet voldaan is aan deze voorwaarden, gelden er inkomensgrenzen. Ook personen die enkel een overlevingspensioen ontvangen, moeten zich aan inkomensgrenzen houden. Voor degenen die een gezinspensioen ontvangen, zijn de grenzen ook van toepassing.

Bij een overschrijding van de grensbedragen, wordt de sanctie volledig proportioneel toegepast. Dat wil zeggen dat het pensioen evenredig verminderd wordt met het percentage van de overschrijding.

Zoals wij u vorige week reeds lieten weten, worden deze grensbedragen voor toegelaten arbeid van gepensioneerden jaarlijks geïndexeerd.

In het Staatsblad van 16 maart 2017 werden de nieuwe grensbedragen voor 2017 voor de werknemerspensioenen gepubliceerd.

Voor 2017 gelden de volgende grensbedragen voor het werknemerspensioen:

  kinderlast vóór 65 jaar en geen 45 jaar loopbaan of met gezinspensioen vóór 65 jaar met enkel overlevings-pensioen vanaf 65 jaar met enkel overlevings-pensioen of gezinspensioen

werknemer

(bruto)

neen € 7.856 € 18.291 € 22.690
ja € 11.784 € 22.864 € 27.600

zelfstandige

(netto)

neen € 6.285 € 14.633 € 18.152
ja € 9.427 € 18.291 € 22.080

 

Bron: Ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit  van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, B.S. 16 maart 2017.