Besox

Tijdskrediet met motief ‘zorg’: recht op uitkeringen gedurende 51 maanden

15 juni 2017

Het recht op tijdskrediet met motief ‘zorg’ werd vanaf 1 april 2017 uitgebreid van 36 of 48 maanden naar 51 maanden. De mogelijkheid om hiervoor ook een uitkering te bekomen bleef echter beperkt tot 48 maanden omdat het K.B. dat het recht op uitkeringen regelt op zich liet wachten.

Zopas werd het K.B. dan toch gepubliceerd, zodat een werknemer vanaf 1 juni 2017 kan genieten van een tijdskrediet met motief ‘zorg’ voor 51 maanden én voor de volledige periode uitkeringen kan ontvangen.

Deze regeling is van toepassing op alle aanvragen en verlengingsaanvragen voor onderbreking of vermindering van de prestaties die aan de werkgever ter kennis worden gebracht na 31 mei 2017.

Uiteraard moeten alle voorwaarden tot het bekomen van de uitkeringen wel vervuld zijn.

 

Bron: K.B. van 23 mei 2017 tot wijziging van het K.B. van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, B.S. 1 juni 2017.