Besox

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van terreuraanslagen nogmaals verlengd tot en met 21 januari 2017

30 december 2016

Ten gevolge van de terreuraanslagen van 22 maart 2016 in de Brusselse metro en op de luchthaven van Brussel-Nationaal ondervinden heel wat bedrijven nog steeds financiële moeilijkheden. Om de getroffen ondernemingen verder te ondersteunen, heeft de federale regering een aantal tijdelijke steunmaatregelen genomen.

Zo werden de terreuraanslagen van 22 maart 2016 in Brussel erkend als een situatie van overmacht.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan voor arbeiders en bedienden ingeroepen worden bij een plotse, onvoorziene gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de werkgever en van de werknemer die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk en volledig onmogelijk maakt.

Ondernemingen die personeel tewerkstellen in of rond de luchthaven van Brussel-Nationaal en die hun personeel als gevolg van de terreuraanslagen van 22 maart 2016 tijdelijk niet aan het werk kunnen houden, kunnen tot 21 januari 2017 schriftelijk of via e-mail een aanvraag tot erkenning van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen bij de RVA. Een eenvoudige verwijzing naar de aanslagen van 22 maart 2016 volstaat. Voor aanvragen voor tijdelijke werkloosheid gelegen na 21 januari 2017 moeten deze ondernemingen een uitdrukkelijke motivering toevoegen, waarbij het uitzonderlijk karakter van de situatie wordt aangetoond.

Ondernemingen die personeel tewerkstellen buiten de luchthaven van Brussel-Nationaal kunnen ook een schriftelijke aanvraag tot erkenning van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht bij de RVA indienen tot 21 januari 2017. Deze ondernemingen moeten wel steeds een motivering toevoegen met de redenen van overmacht die de tewerkstelling tijdelijk onmogelijk maken.

 

Bron: Nieuwsbericht van de RVA dd. 27 december 2016, www.rva.be.