Besox

Tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht veroorzaakt door medische redenen

19 juni 2015

In bepaalde specifieke gevallen van overmacht kan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van uw werknemers geschorst worden omwille van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Een bijzondere toepassing hiervan is de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht veroorzaakt door medische redenen.

Wanneer een werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt is, dan wordt de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst geschorst. De werknemer zal normaal gezien eerst recht hebben op gewaarborgd loon vanwege de werkgever en nadien zal hij in de meeste gevallen aanspraak kunnen maken op ziekte-uitkeringen.

In twee specifieke gevallen kan de werknemer die tijdelijk arbeidsongeschikt is, werkloosheidsuitkeringen van de RVA ontvangen. Het gaat dan om een situatie van tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht.

  1. De werknemer wordt door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of het RIZIV arbeidsgeschikt verklaard, maar de werknemer gaat hiermee niet akkoord.

De werknemer hervat het werk niet en gaat de beslissing van arbeidsgeschiktheid betwisten voor de arbeidsrechtbank.

In dat geval kan de werknemer gedurende de gerechtelijke procedure tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens medische overmacht ontvangen.

  • Wanneer de arbeidsrechter oordeelt dat de werknemer nog arbeidsongeschikt is, dan zal de werknemer opnieuw ziekte-uitkeringen ontvangen. De mutualiteit zal de uitgekeerde werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht terugbetalen aan de RVA.
  • Wanneer de arbeidsrechter oordeelt dat de werknemer wel terug arbeidsgeschikt is, dan moet de werknemer het werk hervatten. De werknemer mag wel de reeds ontvangen werkloosheidsuitkeringen behouden.
  1. De werknemer is wel arbeidsgeschikt volgens de ziekteverzekering, maar de werknemer is toch tijdelijk ongeschikt om het specifieke overeengekomen werk uit te voeren.

Wanneer er een aantal bijkomende voorwaarden vervuld zijn, kan de werknemer ook in zo’n geval werkloosheidsuitkeringen omwille van tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht van de RVA ontvangen.

De volgende voorwaarden moeten hiervoor wel cumulatief vervuld zijn:

  • De arbeidsongeschiktheid is vastgesteld door de arbeidsgeneesheer of door de geneesheer van de RVA;
  • De werkgever heeft geen vervangingswerk beschikbaar voor deze werknemer;
  • De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt aangevraagd na de eerste 6 maanden arbeidsongeschiktheid (in de eerste 6 maanden kan de werknemer normaal gezien ten laste genomen worden door de ziekteverzekering);
  • De arbeidsongeschiktheid moet een tijdelijk karakter hebben (bij een definitieve arbeidsongeschiktheid moet de arbeidsovereenkomst in principe beëindigd worden op grond van overmacht).

Bron: www.rva.be.