Besox

Tewerkstelling van tijdelijk werklozen en SWT’ers in vitale sectoren

28 september 2020

Sinds het uitbreken van de coronacrisis kunnen tijdelijk werkloze werknemers en SWT’ers het werk tijdelijk hervatten in één van de vitale sectoren zonder hierbij hun volledige werkloosheidsuitkering te verliezen: bij werkhervatting in een vitale sector behouden zij 75% van hun werkloosheidsuitkering.

De vitale sectoren zijn de tuinbouw, landbouw en bosbouw. Ook de uitzendkrachten tewerkgesteld in één van deze sectoren komen in aanmerking voor deze maatregel.

De maatregel liep af op 31 augustus 2020 maar wordt nu verlengd voor de periode van 1 september tot en met 31 oktober 2020.

Opgelet! De maatregel wordt niet verlengd voor SWT’ers die het werk hervatten bij hun ex-werkgever uit één van de vitale sectoren. Zij verliezen vanaf 1 september 2020 hun volledige werkloosheidsuitkering bij werkhervatting.

Bron: K.B. van 13 september 2020 tot wijziging van artikel 7 van het K.B. van 23 april 2020 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen, B.S. 17 september 2020.