Besox

Terugvordering betaald educatief verlof vóór 30 juni 2015

29 juni 2015

Het loon dat u in het kader van het betaald educatief verlof aan uw werknemer(s) heeft betaald voor het schooljaar 2013-2014, kunt u ten belope van een maximum terugvorderen bij het bevoegde gewest. U zal per goedgekeurd uur betaald educatief verlof een forfaitaire tussenkomst ontvangen. Deze forfaits zijn verschillend naargelang het soort opleiding:

  • 21,54 euro voor volwassenenonderwijs;
  • 22,08 euro voor sectorale opleidingen (= maximumforfait);
  • 18,49 euro voor algemene opleidingen;
  • 21,04 euro voor andere opleidingen.

De aanvraag kan ingediend worden na afloop van het schooljaar. U beschikt over een termijn van 1 jaar om de terugbetaling aan te vragen. Dit betekent dat de dossiers met betrekking tot het schooljaar 2013-2014 ten laatste vóór 30 juni 2015 ingediend moeten zijn!

De aanvraag tot terugbetaling moet de volgende documenten bevatten:

  • een aangifte van schuldvordering voor alle betrokken werknemers per gewest;
  • een individuele steekkaart 2013-2014 per werknemer waarop het toegekende verlof, het loon en de bijhorende sociale zekerheidsbijdragen vermeld worden;
  • een attest van regelmatige inschrijving;
  • een getuigschrift van het nauwgezet bijwonen van de opleiding.

In sommige gevallen moeten ook nog de volgende documenten bijgevoegd worden:

  • het bewijs dat er lesuren samenvallen met arbeidstijd (voor werknemers die minder dan 4/5de met een vast uurrooster werken of bij gebruik van verhoogde maxima bij het samenvallen van lesuren en werkuren);
  • een kopie van de arbeidsovereenkomst (voor deeltijdsen met een variabel uurrooster).

Al deze documenten zijn beschikbaar op de websites van de verschillende gewesten.

Het dossier moet vervolgens ingediend worden bij het gewest waar de onderneming gevestigd is. Wanneer een onderneming meerdere vestigingen heeft in meerdere gewesten, dan moet de aanvraag worden ingediend bij het gewest waar het personeelslid, dat gebruik maakt van het educatief verlof, tewerkgesteld is.

Voor het Vlaams Gewest:

Departement Werk en Sociale Economie
Betaald Educatief Verlof
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
tel.: 02/553.18.00
e-mail: educatiefverlof@vlaanderen.be

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Betaald Educatief Verlof
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
tel.: 02/204.16.30
e-mail: bev@gob.irisnet.be

Voor het Waals Gewest:

Forem
Congé Education Payé
Boulevard Tirou 104
6000 Charleroi
tel.: 071/20.61.11
e-mail: conge.education@forem.be