Besox

Terugbetaling educatief verlof: gevolgen zesde staatshervorming en gewijzigde terugbetalingsforfaits

18 mei 2015

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld naar de gewesten vanaf 1 juli 2014. De terugbetaling van het educatief verlof was hier één van. De effectieve overdracht van o.a. het personeel heeft echter pas recent plaatsgevonden, namelijk op 1 april 2015. Dit heeft tot gevolg dat vanaf nu alle communicatie omtrent de terugbetaling van het educatief verlof met de volgende diensten moet verlopen:

Voor het Vlaams Gewest:

Departement Werk en Sociale Economie

Betaald Educatief Verlof

Koning Albert II-laan 35 bus 20

1030 Brussel

tel.: 02/553.18.00

e-mail: educatiefverlof@vlaanderen.be

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Betaald Educatief Verlof

Kruidtuinlaan 20

1035 Brussel

tel.: 02/204.16.30

e-mail: bev@gob.irisnet.be

Voor het Waals Gewest:

Forem

Congé Education Payé

Boulevard Tirou 104

6000 Charleroi

tel.: 071/20.61.11

e-mail: conge.education@forem.be

De aanvraag tot terugbetaling van het educatief verlof moet worden ingediend bij het gewest waar de onderneming gevestigd is. Wanneer een onderneming meerdere vestigingen heeft in meerdere gewesten, dan moet de aanvraag worden ingediend bij het gewest waar het personeelslid, dat gebruik maakt van het educatief verlof, tewerkgesteld is.

Per goedgekeurd uur educatief verlof wordt er een forfaitair bedrag terugbetaald aan de werkgever. Deze forfaits zijn verschillend naargelang het soort opleiding: volwassenenonderwijs, sectorale opleidingen, algemene opleidingen en andere opleidingen. Er bestaat ook een maximaal forfait dat nooit overschreden mag worden. Voor de schooljaren 2013-2014 en 2014-2015 werd dit vastgelegd op 22,08 euro per uur.

Tot nu toe werd steeds het maximale forfait terugbetaald per goedgekeurd uur educatief verlof. Omwille van budgettaire redenen werd dit jaar echter besloten om, voor het schooljaar 2013-2014, de (lagere) forfaits die verschillen naargelang het type opleiding toe te passen. Dit resulteert voor het schooljaar 2013-2014 in de volgende bedragen:

  • 21,54 euro voor volwassenenonderwijs;
  • 22,08 euro voor sectorale opleidingen (= maximumforfait);
  • 18,49 euro voor algemene opleidingen;
  • 21,04 euro voor andere opleidingen.

Voor het schooljaar 2014-2015 zal nog bekeken worden welke forfaits zullen toegepast worden.

Bron: www.werk.belgie.be