Besox

Tachograaf: wanneer verplicht?

2 mei 2018

Indien uw werknemer rijdt met een vrachtwagen van minstens 3,5 ton MTM, dient in het voertuig een tachograaf geïnstalleerd te zijn en moet de chauffeur de rij- en rusttijden respecteren. Deze verplichting geldt niet enkel voor de transportsectoren (PC 140), maar ook voor andere sectoren zoals de bouw, land- en tuinbouwbedrijven, voedingsnijverheid, metaal, enz.

Een aantal voertuigen zijn evenwel vrijgesteld van de verplichting om een tachograaf te installeren en/of te gebruiken: enerzijds zijn er de vrijstellingen die op Europees niveau voorzien zijn en dus gelden in alle lidstaten van de EU. Daarnaast heeft België ook een aantal vrijstellingen voorzien die enkel gelden voor het Belgisch grondgebied. Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste vrijstellingen.

Europese vrijstellingen

 • voertuigen met een MTM van maximum 7,5 ton die gebruikt worden voor het vervoer van materiaal, uitrusting of machines die de bestuurder nodig heeft voor de uitoefening van zijn beroep en die enkel binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van de onderneming worden gebruikt en op voorwaarde dat het besturen van het voertuig niet de hoofdactiviteit van de chauffeur is;
 • voertuigen met een toegestane maximumsnelheid van 40 km per uur;
 • voertuigen die speciaal voor medische doeleinden worden gebruikt;
 • voertuigen die speciaal zijn uitgerust voor reparaties en wegslepen, binnen een straal van 100 km rond hun standplaats;
 • voertuigen die op de weg worden beproefd met het oog op de technische ontwikkeling, reparatie of onderhoud, en nieuwe of vernieuwde voertuigen die nog niet in gebruik zijn genomen;
 • voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederenvervoer met een MTM van maximum 7,5 ton;

Belgische vrijstellingen

 • voertuigen gebruikt door landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt of visserijbedrijven die in het kader van hun eigen bedrijvigheid worden gebruikt voor ritten binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van de onderneming;
 • landbouw- en bosbouwtrekkers die worden gebruikt voor land- of bosbouwwerkzaamheden, binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van de onderneming;
 • voertuigen die uitsluitend gebruikt worden op wegen binnen hubfaciliteiten zoals havens, intermodale overslagcentra en spoorwegterminals;
 • voertuigen met de aard “kraanauto”;
 • voertuigen voorzien van een betonpomp of hoogtewerker;

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met de FOD Mobiliteit op het nr. 02/277 31 11.

Tags