Besox

Systeem werkgeversgroeperingen: versoepeling

30 december 2016

Op voorstel van Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s Willy Borsus werd een voorontwerp van wet voorgelegd aan de Ministerraad. Het voorontwerp handelt over de versoepeling en de vereenvoudiging van het systeem van werkgeversgroeperingen met als doelstelling meer flexibiliteit voor de werkgever en meer zekerheid voor de werknemer.

Door de werkgeversgroeperingen kunnen ondernemingen bepaalde behoeften samenbrengen   (bijvoorbeeld HR).

Het voorontwerp heeft de bedoeling om het systeem te versoepelen en hierdoor meer jobs te creëren. De versoepelingen liggen in het volgende:

 • de toelatingsperiode is voortaan onbeperkt (voor werkgevers met minder dan 50 werknemers);l
 • de raadpleging van de Nationale Arbeidsraad (NAR) is niet meer verplicht. Voor de multisectorale werkgevers of de werkgevers met meer dan 50 werknemers kan de Minister beslissen om de NAR te raadplegen;
 • de behandelingstermijnen worden ingekort (maximum 40 dagen voor een monosectorale werkgever);
 • de arbeidsvoorwaarden zullen worden vastgelegd door het bevoegde paritaire comité. Voor de monosectorale werkgever is het PC van de sector bevoegd. Voor een plurisectorale werkgever zal de Minister van Werk bepalen welk PC bevoegd is op basis van objectieve criteria die bij wet bepaald zijn;
 • indien de werkgever de limiet van 50 werknemers overschrijdt, zijn er twee mogelijkheden:
  • de werkgever houdt op met bestaan binnen de 3 maanden;
  • de werkgever krijgt toelating van de Minister om haar activiteiten verder te zetten;
 • de eventuele tussenkomst van een externe organisator is beperkt tot de werkgevers met meer dan 50 werknemers;
 • de werkgever moet een jaarlijks activiteitenverslag leveren.

 

Bron: Persbericht van 3 november 2016, www.borsus.belgium.be