Besox

SWT-ers blijven soms aangepast beschikbaar voor de arbeidsmarkt!

3 april 2017

Bepaalde SWT-ers moeten tot 65 jaar aangepast beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Afhankelijk van het SWT-stelsel dat van toepassing is, kan op basis van de ontslagdatum, de leeftijd en het beroepsverleden bepaald worden of de aangepaste beschikbaarheid van toepassing is.

Deze aangepaste beschikbaarheid houdt het volgende in:

  • ingeschreven zijn als werkzoekende;
  • passend werk of een passende opleiding aanvaarden;
  • het werk niet verlaten zonder wettige reden;
  • niet ontslagen zijn wegens een foutieve houding;
  • zich aanbieden bij de VDAB of bij een werkgever wanneer men opgeroepen wordt;
  • meewerken aan een begeleidingsplan of inschakelingsparcours dat door de VDAB wordt aangeboden.

De VDAB neemt contact op met de SWT-ers om zich in te schrijven als werkzoekende en om hen te begeleiden in de zoektocht naar werk. De VDAB zal het actieplan uiterlijk 9 maanden na aanvang van de werkloosheid aan de SWT-er voorstellen. Na 1 jaar volgt een globale evaluatie. De SWT-er die zijn verplichtingen niet nakomt, kan tijdelijk of definitief uitgesloten worden van het recht op uitkeringen.

 

Bron: www.rva.be