Besox

U werft een strategische medewerker aan? U ontvangt 25 000 euro!

18 oktober 2016

De ondernemer die zijn groeiambitie wenst te realiseren door haar activiteiten te vernieuwen of zich voortaan ook op de buitenlandse markten te richten, ziet zich vaak genoodzaakt om iemand aan te werven die over de nodige knowhow beschikt. Omdat de groei van onze KMO’s noodzakelijk is voor de Vlaamse economie, kan de betrokken ondernemer een subsidie tot 25 000 euro ontvangen voor deze strategische aanwerving.

‘De nieuwe kracht’

Dit strategische profiel voor wie de onderneming een subsidie kan ontvangen dient een derde te zijn ten opzichte van de onderneming. Dit houdt in dat deze persoon niet eerder mocht tewerkgesteld zijn in de onderneming en er tevens geen financiële banden mee mag hebben noch enige bestuurlijke functie in vervullen. De reden tot aanwerving dient erin te liggen dat hij of zij zich kenmerkt door een kennis waarover de onderneming eerder niet kon over beschikken. Door dit laatste wordt hij of zij ook betrokken bij strategische beslissingen en niet louter belast met een uitvoerende opdracht binnen de onderneming.

Een onderneming die zich wenst te heruitvinden moet zichzelf en zijn medewerkers enige tijd gunnen. Daartoe dient de strategische medewerker minimaal één jaar in dienst te zijn voordat de onderneming het volledige subsidiebedrag mag ontvangen ter financiering van de bruto- loonkost van de nieuwe strategische werknemer. Om voor de gehele subsidie in aanmerking te komen kan de aanwerving maar plaats vinden in de maand volgend op het moment dat de subsidieaanvraag werd ingediend. Slechts bij een tewerkstelling van minimaal zes maanden kan de onderneming 12 500 euro ontvangen. Dit bedrag wordt maandelijks verhoogd om uiteindelijk na één jaar tewerkstelling het maximale subsidiebedrag van 25 000 euro te bereiken.

Uw administratieve inspanning

Uw subsidieaanvraag dient op een digitale wijze aangevraagd te worden met inbegrip van een projectbeschrijving van de geplande groei van uw onderneming alsook documentatie die betrekking heeft op de desbetreffende aanwerving.

Binnen de projectbeschrijving beschrijft de ondernemer haar visie op economische groei en dit op een zo concreet mogelijke wijze (- vermelding van onder meer omzet, aantal personeelsleden, mogelijke investeringen). Binnen deze economische groei dient er ook een kantelmoment gesitueerd worden waarbij de onderneming van haar huidige naar de nieuwe bedrijfsvoering overgaat. Uit de projectbeschrijving moet ook blijken dat de onderneming haar groei op een onderbouwde wijze wenst te realiseren namelijk dat ze rekening houdt met alle aspecten van een economische groei en de groei ook kan gegarandeerd blijven na de periode van subsidiering. Ook de noodzaak van dergelijke kennis en het gegeven dat de betrokkene dit kan leveren wordt daarin aangetoond. Naast deze projectbeschrijving dient de aanvraag ook vergezeld te worden door een vacaturebericht met zowel profiel- als taakomschrijving en een toekomstig organigram van de onderneming waarbij een plaats voor de nieuwe kracht is gereserveerd. Als uw dossier volledig en ontvankelijk wordt verklaard, wordt u uitgenodigd bij het Agentschap Ondernemen en Innoveren waarbij u verder toelichting dient te geven bij beschreven groeitraject alsook onderworpen wordt aan een vragenronde.

Klik op deze link voor door te gaan naar het online-aanvraagformulier.

Tags