Besox

Studentenarbeid: opgelet met opeenvolgende contracten!

12 juli 2019

Een studentencontract moet voor elke student afzonderlijk en steeds schriftelijk worden opgesteld, en dit ten laatste op het moment waarop de student in dienst treedt.

De overeenkomst wordt opgemaakt in tweevoud, één exemplaar voor de werkgever en één exemplaar voor de werknemer. Het contract moet bijgehouden worden op de plaats waar de student tewerkgesteld wordt en gedurende 5 jaar bewaard worden vanaf de dag die volgt op het einde van de uitvoering van de overeenkomst.

Eén van de verplichte vermeldingen in het studentencontract is de begin- en de einddatum van het contract. Een studentencontract wordt immers altijd afgesloten voor bepaalde tijd. De studentenovereenkomst kan gesloten worden voor een maximale ononderbroken duur van 12 maanden – 1 dag.

Dit wil zeggen dat de regels omtrent opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur van toepassing zijn op studentencontracten. In principe mogen arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd elkaar niet onmiddellijk opvolgen. Indien bepaalde voorwaarden vervuld zijn, kan dit echter wel met name kunnen er maximum 4 overeenkomsten voor een bepaalde tijd worden gesloten, waarvan de duur telkens niet minder dan 3 maanden mag bedragen zonder dat de totale duur van deze opeenvolgende overeenkomsten 2 jaar mag overschrijden. Indien de opeenvolging niet aan deze voorwaarden voldoet, zou dit tot gevolg kunnen hebben dat het gaat om een “gewone” arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Opgelet dus met dagcontracten!

Tags