Besox

Strengere regels voor de bijzondere bijdrage economische werkloosheid

6 juni 2016

De wet van 16 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken die vorige week gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad voorziet strengere regels voor de berekening van de bijzondere bijdrage die werkgevers moeten betalen bij overmatig gebruik van economische werkloosheid.

Nu betaalt u als werkgever (niet-bouw) een responsabiliseringsbijdrage voor elke arbeider die in de vier kwartalen van het voorgaande kalenderjaar meer dan 110 dagen economisch werkloos is geweest. De bijdrage wordt jaarlijks meegedeeld door de RSZ via een debetbericht.

De bijdrage wordt nu omgevormd tot een kwartaalbijdrage. De RSZ zal de bijdrage elk kwartaal vaststellen op basis van de gegevens van de vier meest recente kwartalen. De kwartaalbijdrage zal voor de eerste keer geïnd worden in het eerste kwartaal van 2017, op basis van de periode van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2017.

Bij overschrijding van de 110 dagen economische werkloosheid wordt de bijdrage momenteel enkel berekend op basis van het aantal dagen dat de limiet overschrijdt. Vanaf 2017 wordt de bijdrage berekend op het totaal aantal dagen economische werkloosheid in het betrokken kwartaal. Voor de meeste werkgevers zullen deze wijzigingen dus leiden tot een hogere responsabiliseringsbijdrage.

Bovenstaande wijzigingen gelden niet voor de werkgevers uit de bouwsector (PC 124). In de bouw blijft de bijdrage jaarlijks geïnd op basis van het voorgaande kalenderjaar.

Bron: Wet van 16 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, B.S. 23 mei 2016.

Tags