Besox

Stijging leefloon op 1 september 2015 beïnvloedt loonbeslag door DAVO

18 september 2015

Op 1 september 2015 werden de basisbedragen van het leefloon met 2% opgetrokken. Dit zal invloed hebben op de loonbeslagen gelegd door DAVO. Bij deze loonbeslagen zal de werknemer enkel het niet voor beslag vatbare gedeelte van zijn loon zelf mogen ontvangen. De rest wordt ingehouden ten voordele van het loonbeslag. Het niet voor beslag vatbare gedeelte van het loon komt overeen met de basisbedragen van het leefloon.

Dit resulteert vanaf september in de volgende bedragen:

basisbedrag jaarbedrag maandbedrag
categorie 1 € 5.054,71 € 6.669,69 € 555,81
categorie 2 € 7.582,07 € 10.004,54 € 833,71
categorie 3 € 10.109,43 € 13.339,39 € 1.111,62

 

Categorie 1: elke persoon die met één of meerdere personen samenwoont. Onder samenwoning wordt verstaan het onder hetzelfde dak wonen van personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen.

Categorie 2: alleenstaande personen en daklozen die recht hebben op een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

Categorie 3: personen die samenwonen met een gezin ten laste.

Bron: Koninklijk besluit van 30 augustus 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, B.S. 3 september 2015.

Tags