Besox

Steunzones: nieuwe investeringsaanvragen door grote ondernemingen opnieuw mogelijk

22 september 2022

Werkgevers die investeringen doen in een door het gewest vastgelegde steunzone en hierbij nieuwe jobs creëren, kunnen gedurende 2 jaar worden vrijgesteld van doorstorting van 25% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op de lonen van de nieuwe werknemers.

De maatregel wordt opgesplitst in 2 groepen: kmo’s en grote ondernemingen. De kmo’s genieten van gunstigere voorwaarden voor de toepassing van de vrijstelling. De toepassingsperiode van de Belgische regionale steunkaart liep af op 31 december 2021. Bij gebrek hieraan konden grote ondernemingen sinds 1 januari 2022 geen aanvraag meer indienen.

De FOD Financiën deelt in een bericht van 5 september 2022 op haar website mee dat grote ondernemingen opnieuw een aanvraag kunnen indienen en zo kunnen genieten van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor steunzones, voor zover aan alle voorwaarden is voldaan.

Bron: www.financien.belgium.be.

Tags