Besox

Enkele stelsels SWT in de bouwsector verlengd

19 april 2017

De bouwsector voorziet in enkele specifieke sectorale stelsels van SWT (het vroegere brugpensioen). De CAO die voorzag in deze stelsels liep echter af op 31 december 2016. Door het sluiten van een nieuwe CAO op 9 maart 2017 wordt de vorige CAO nu verlengd tot en met 30 april 2017. Na afloop van deze CAO zullen de onderhandelingen in de sector mogelijk afgerond zijn en zal er een nieuwe CAO afgesloten worden voor de periode 2017-2018.

Concreet betekent dit dat er nog steeds een beroep kan gedaan worden op volgende stelsels van SWT:

  • 58 jaar – lange loopbaan: de leeftijd van 58 jaar moet uiterlijk op 30 april 2017 én op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst bereikt zijn. De beroepsloopbaan van minstens 40 jaar moet bewezen worden uiterlijk op het einde van de arbeidsovereenkomst.
  • 58 jaar – medisch attest: de vereiste loopbaan is hier 33 jaar. Er dient ook een attest van de arbeidsgeneesheer te zijn dat de ongeschiktheid tot voortzetting van de beroepsactiviteit bevestigt.

Ook de tussenkomst van het Fonds voor Bestaanszekerheid Constructiv in de kosten van het SWT wordt voor deze stelsels verlengd voor alle nieuwe dossiers tot 30 april 2017.

Opmerking: naast de sectorale stelsels bestaan er ook nog enkele algemene stelsels van SWT. Indien deze nog geldig zijn, kan hier uiteraard ook een beroep op gedaan worden.

 

Bron: CAO van 9 maart 2017 tot verlenging van sommige stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag opgenomen in de CAO van 25 juni 2015 betreffende de toekenning aan sommige bejaarde arbeiders van een aanvullende vergoeding (werkloosheid met bedrijfstoeslag) ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het bouwbedrijf – fbz-fse Constructiv.