Besox

Steeds minder sectoren met afwijkende opzegtermijnen

16 maart 2015

Om tegemoet te komen aan bepaalde sectoren waar voorheen nog zeer lage opzegtermijnen golden, voorzag de wet op het eenheidsstatuut voor deze sectoren opzegtermijnen die lager zijn dan de normale opzegtermijnen die vanaf 1 januari 2014 van toepassing zijn.

Zo werd er een tijdelijke uitzondering toegekend voor de sectoren waarvan de opzeggingstermijnen op 31 december 2013 lager lagen dan de termijnen van CAO nr. 75. In deze sectoren zijn voor de arbeiders afwijkende opzeggingstermijnen voorzien van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017, tenzij de sector zelf beslist om vervroegd in te stappen in het nieuwe systeem.

Bovendien geldt er een structurele uitzondering voor onbepaalde duur voor arbeiders die geen vaste plaats van tewerkstelling hebben en die gewoonlijk op tijdelijke en mobiele werkplaatsen bepaalde activiteiten uitoefenen. Er wordt aangenomen dat sommige arbeiders uit PC 124 en uit PC 126 onder deze structurele uitzonderingsmaatregel vallen.

De lijst van sectoren die onder de tijdelijke uitzondering vallen, wordt alsmaar korter. Een aantal sectoren heeft de voorbije maanden een CAO afgesloten om vervroegd over te schakelen naar de opzegtermijnen van het algemene stelsel van het eenheidsstatuut. Hierdoor moeten zij het kliksysteem toepassen.  Bovendien vallen zij nu ook onder het toepassingsgebied van CAO nr. 109 omtrent de ontslagmotivering.

Het gaat hierbij om:

  • PC 109 (kleding en confectie) sinds 1 oktober 2014;
  • PC 128.01 (leerlooierij) sinds 1 december 2014;
  • PC 128.02 (schoeiselindustrie, laarzenmakers en maatwerkers) sinds 1 december 2014;
  • PC 140.04 (grondafhandeling op luchthavens) sinds 22 mei 2014;
  • PC 142.02 (terugwinning van lompen) sinds 29 april 2014;
  • PC 311 (grote kleinhandelszaken) sinds 21 mei 2014;
  • PC 330.03 (tandprothesen) sinds 1 januari 2015.

Tags