Besox

Solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens: nieuwe bedragen vanaf 1 januari 2017

3 november 2016

Wanneer u aan één van uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt en hij deze ook voor privé-doeleinden mag gebruiken, zal u hiervoor een solidariteitsbijdrage moeten betalen aan de RSZ.

De solidariteitsbijdrage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig, maar ook van het type brandstof. De berekeningsformule wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd op basis van het gezondheidsindexcijfer van de maand september.

Vanaf 1 januari 2017 zal het bedrag van de solidariteitsbijdrage als volgt worden berekend:

  • Benzinevoertuigen:                [( CO2-uitstoot x 9) – 768] : 12 x 142,46/114,08
  • Dieselvoertuigen:                   [( CO2-uitstoot x 9) – 600] : 12 x 142,46/114,08
  • LPG-voertuigen:                    [( CO2-uitstoot x 9) – 990] : 12 x 142,46/114,08

De minimumbijdrage per maand ligt vanaf 1 januari 2017 vast op 26,01 EUR. De bijdrage voor de elektrisch aangedreven voertuigen bedraagt eveneens 26,01 EUR per maand.

Voor voertuigen waarvan de CO2-uitstoot niet gekend is, wordt de CO2-uitstoot bepaald op 182 gr/km voor benzinevoertuigen en op 165 gr/km voor dieselvoertuigen. Dit brengt vanaf 1 januari 2017 een solidariteitsbijdrage van 90,54 EUR met zich mee voor de benzinevoertuigen en van 92,10 EUR voor de dieselvoertuigen.