Besox

Soepelere betalingstermijnen voor ondernemingen die hinder ondervinden o.w.v. werken

2 mei 2018

Wegenwerken kunnen voor ondernemingen heel wat hinder veroorzaken. Klanten raken moeilijker ter plaatse en ondernemingen worden dan vaak geconfronteerd met een tijdelijke daling van hun omzet.

Om deze ondernemingen de nodige steun te geven, vroeg Minister van Werk Kris Peeters aan de RSZ een soepelere regeling wat betreft de betalingstermijnen van de RSZ-bijdragen.

Vandaag is het reeds mogelijk om een afbetalingsplan en desgevallend een kwijtschelding van bijdrageopslagen en boetes aan de RSZ te vragen indien de onderneming hinder ondervindt van wegenwerken. Hiervoor dient de werkgever echter een heleboel documenten te bezorgen aan de RSZ.

De RSZ stelt nu voor om het aantal documenten te verminderen en voortaan enkel de volgende documenten op te vragen:

  • een attest van de gemeente om de hinder aan te tonen;
  • de exploitatierekening van de onderneming om te bewijzen dat het niet om betalingsproblemen van structurele aard gaat;
  • een thesaurieplan dat toelaat om de periode van het afbetalingsplan en het maandelijks bedrag vast te stellen.

Bron: Persbericht dd. 23 april 2018, www.krispeeters.be