Besox

Sociale verkiezingen 2016: invoering van e-Box

3 april 2015

Het voorontwerp van wet inzake de sociale verkiezingen bepaalt dat de volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden van 9 tot en met 22 mei 2016. Dit betekent dat de verkiezingsprocedure opgestart moet worden tussen 11 en 24 december 2015.

Bij de sociale verkiezingen in 2008 en 2012 stelde de FOD WASO een webapplicatie ter beschikking die ondernemingen toeliet om de wettelijk verplichte documenten en statistieken digitaal te versturen naar de FOD WASO en/of naar de representatieve werknemersorganisaties.

De FOD WASO zal deze applicatie vanaf november 2015 ook nog ter beschikking stellen ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van 2016. Er wordt echter een nieuwigheid toegevoegd aan de webapplicatie, want het zal voor de representatieve werknemersorganisaties mogelijk zijn om de kandidatenlijsten via de webapplicatie digitaal in te dienen. De werkgever zal de kandidatenlijsten, ingediend door de verschillende werknemersorganisaties, dus ook digitaal (via download) kunnen ontvangen.

Bovendien zal de FOD WASO voor de eerste maal met de ondernemingen communiceren via de e-Box van de Sociale Zekerheid.

Een e-Box is een beveiligde elektronische brievenbus waarmee de instellingen van de Sociale Zekerheid documenten, meldingen en taken doorsturen naar de ondernemingen.

In het kader van de sociale verkiezingen zal de volgende informatie via de e-Box verstuurd worden:

  • inlogcodes (dossiernummer en paswoord) voor de webapplicatie;
  • informatieve brochures en documenten;
  • meldingen en herinneringen betreffende de verschillende fases van de verkiezingsprocedure.

Indien uw onderneming reeds over een actieve e-Box beschikt, dan hoeft u nog niets te ondernemen. De FOD WASO zal in de loop van de maand mei een bijkomende nota online zetten waarin gecommuniceerd wordt hoe men in een geactiveerde e-Box een aparte hoedanigheid voor de sociale verkiezingen kan creëren.

Ondernemingen die nog niet geregistreerd zijn op het portaal van de Sociale Zekerheid moeten dit wel nog in orde maken. Meer informatie over de registratie vindt u terug op de website van de Sociale Zekerheid (www.socialsecurity.be).

Een juridische entiteit hoeft zich slechts één keer te registreren, ook al beschikt die in het kader van de sociale verkiezingen over meerdere technische bedrijfseenheden.

Bron: www.werk.belgie.be