Besox

Sociale verkiezingen 2016: deadline om kandidatenlijsten in te dienen nadert!

14 maart 2016

In de procedure van de sociale verkiezingen is de volgende deadline weggelegd voor de werknemersorganisaties. Zij hebben namelijk, afhankelijk van de gekozen verkiezingsdatum, uiterlijk tot de periode tussen 15 en 28 maart 2016 (X+35) de tijd om kandidatenlijsten in te dienen.

Om zich kandidaat te kunnen stellen als werknemersvertegenwoordiger, moet een werknemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Of men voldoet aan deze voorwaarden wordt beoordeeld op de dag van de sociale verkiezingen, zijnde dag Y. Het gaat om de volgende voorwaarden:

 • Tewerkstellingsvoorwaarde: een kandidaat moet werknemer zijn van de technische bedrijfseenheid. Dit heeft tot gevolg dat een uitzendkracht zich geen kandidaat kan stellen bij de gebruiker. Hij zou dit wel kunnen doen bij het uitzendkantoor zelf.
 • Leeftijdsvoorwaarde: een kandidaat moet minstens 18 jaar en maximum 65 jaar oud zijn. Voor een kandidaat-afgevaardigde van de jeugdige werknemers geldt een minimumleeftijd van 16 jaar en een maximumleeftijd van 25 jaar.
 • Anciënniteitsvoorwaarde: een kandidaat moet:
  • ofwel een anciënniteit hebben van minstens 6 ononderbroken maanden;
  • ofwel een anciënniteit hebben van minstens 9 maanden in het jaar dat voorafgaat aan dit waarin de sociale verkiezingen plaatsvinden (het kalenderjaar 2015).
 • Een kandidaat mag geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel of preventieadviseur of vertrouwenspersoon zijn.
 • Een kandidaat moet behoren tot de categorie (arbeider, bediende, jeugdige werknemer) waarvoor hij zich kandidaat stelt. Dit wordt beoordeeld op basis van de kiezerslijsten die op dag X werden uitgehangen.
 • Een kandidaat moet lid zijn van de vakbond die hem voordraagt.
 • Een kandidaat kan slechts door één vakbond voorgedragen worden. Hij kan zich wel kandidaat stellen voor zowel het CPBW als de ondernemingsraad.

De vakbonden kunnen hun kandidatenlijsten op twee manieren indienen:

 • op papier: net zoals bij de vorige sociale verkiezingen kunnen de vakbonden de kandidatenlijsten op papier toezenden of overhandigen aan de werkgever;
 • elektronisch: nieuw is dat de vakbonden de kandidatenlijsten ook kunnen uploaden via de website van de FOD Indien dit gebeurt, krijgt de werkgever hiervan een melding in zijn e-box. Het ACV heeft al laten weten gebruik te zullen maken van deze optie.

Hierbij geldt de datum van verzending of de datum die op de webapplicatie aan de lijst wordt toegekend, en dus niet de datum van ontvangst van de lijsten. Wanneer een werknemersorganisatie éénmaal gekozen heeft voor een bepaalde optie, is zij ertoe gehouden om dezelfde optie aan te houden gedurende de rest van de procedure zoals bij de aanpassing van de lijst of de vervanging van een kandidaat.

Indien er  geen enkele lijst wordt ingediend voor geen enkele werknemerscategorie, dan kan de procedure worden stopgezet.

Indien er wel lijsten worden ingediend, moeten deze ten laatste tussen 20 maart en 2 april 2016 (X+40) worden uitgehangen in de onderneming.

Tot de 14de dag voor de sociale verkiezingen (Y-14) blijft het echter mogelijk om kandidaten van deze lijst te vervangen door andere kandidaten, zij het wel slechts in een beperkt aantal gevallen:

 • bij overlijden van een kandidaat;
 • wanneer een kandidaat ontslag heeft genomen in de onderneming;
 • wanneer een kandidaat geen lid meer is van de werknemersorganisatie die hem heeft voorgedragen;
 • bij wijziging van de categorie van een kandidaat;
 • wanneer een kandidaat zijn kandidatuur binnen de voorgeschreven termijn heeft ingetrokken.

Deze vervanging moet gebeuren ten laatste tussen 25 april en 8 mei 2016 (X+76).

Ook deze vervanging zal door de werknemersorganisaties bekend gemaakt worden ofwel op papier, ofwel via de webapplicatie van de FOD WASO.

Tags