Besox

Sociaal overleg over nachtarbeid in de e-commerce is gestart

18 mei 2015

In het kader van het begrotingsakkoord had de regering eind maart 2015 al beslist dat nachtarbeid in de e-commerce mogelijk zou moeten zijn om de concurrentiepositie van de Belgische e-commercesector te versterken.

Op dinsdag 5 mei 2015 werden de sociale partners van de logistiek- en distributiesector daarom ontvangen door Vicepremier en Minister van Werk en Economie Kris Peeters voor een ‘Ronde Tafel E-commerce’. Hierbij werd besproken op welke manier nachtarbeid in de e-commerce mogelijk gemaakt kan worden met als doel om extra jobs te creëren.

In een persbericht laat Minister Peeters weten dat de aanwezige afgevaardigden uit de sector en de paritaire comités zich unaniem bereid toonden om deze oefening onmiddellijk aan te vatten. De bedoeling is dat het sociaal overleg binnen de paritaire comités hierover snel kan opgestart worden. Dit moet dan resulteren in een werkbaar kader voor nachtarbeid en in meer kwaliteitsvolle jobs.

Op dit overleg waren de volgende paritaire comités en sectorfederaties aanwezig: 119 (handel in voedingswaren), 140.03 (wegvervoer en logistiek voor derden), 201 (zelfstandige kleinhandel), 202 (bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren), 202.01 (middelgrote levensmiddelenbedrijven), 226 (bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek), 311 (grote kleinhandelszaken) en 312 (warenhuizen).

In juni zal er een nieuw overlegmoment volgen, waarbij er een stand van zaken over nachtarbeid in de e-commerce opgesteld zal worden.

Bron: Bericht dd. 5 mei 2015 van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, www.werk.belgie.be.