Besox

‘Single permit’ weldra een feit

13 juni 2018

Wanneer u als werkgever een niet-EU onderdaan wil aanwerven, moet u erop letten dat zowel zijn verblijf als tewerkstelling in België in orde zijn. Omdat de bevoegdheden ter zake verspreid zijn over de federale overheid en de gewesten, vergt het veel tijd en moeite om alle documenten in orde te brengen.

Europa wil de tewerkstelling van buitenlandse werknemers vergemakkelijken en verplicht de lidstaten om een gecombineerde vergunning (de ‘single permit’) in te voeren.

Indien de werknemer meer dan 90 dagen in België wil verblijven en werken, zal de procedure van de gecombineerde vergunning van toepassing zijn. De aanvraag wordt ingediend bij de dienst Economische Migratie. Na onderzoek van het dossier, zal de dienst Vreemdelingenzaken de ‘single permit’ uitreiken. Op de elektronische verblijfskaart komt de vermelding van de toelating tot tewerkstelling. Er worden dus geen papieren arbeidskaarten meer uitgereikt.

Voor een verblijf en tewerkstelling van 90 dagen of minder, blijft de bestaande procedure van toepassing.

De arbeidskaart C wordt afgeschaft. Onderdanen van derde landen die om andere redenen dan werk in België verblijven, krijgen een tijdelijk verblijfsdocument met een vermelding inzake de toelating tot arbeid. Deze vermelding op de verblijfskaart gebeurt automatisch.

De verschillende betrokken overheden hebben de procedure voor de ‘single permit’ al goedgekeurd. Nu moeten de nodige uitvoeringsbesluiten nog gepubliceerd worden. Men streeft ernaar om de eerste gecombineerde vergunningen vanaf november 2018 uit te reiken.

Reeds afgeleverde arbeidskaarten blijven geldig tot het ogenblik dat zij verstrijken. Pas bij een eerstvolgende verlenging wordt een gecombineerde vergunning afgeleverd.

Bron: www.werk.be