Besox

Single permit: snellere behandelingstermijn

10 maart 2020

Op 1 januari 2019 is de procedure voor het verkrijgen van een arbeidsvergunning en arbeidskaart voor een tewerkstelling van een buitenlandse werknemer (niet EER-onderdaan) van langer dan 90 dagen gewijzigd. Sinds die datum wordt de toelating tot verblijf in België en de toelating om hier te werken vermeld op één enkel document, namelijk op de gecombineerde vergunning (‘single permit’).

De toegang tot de arbeidsmarkt moet door een gewest worden toegekend, terwijl het verblijf een federale bevoegdheid is. De behandeling van de aanvragen voor een gecombineerde vergunning gebeurt dus op verschillende niveaus.

Onder andere hierdoor duurde de behandeling van de aanvragen zeer lang. Ministers De Block en Crevits beslisten daarom om met verschillende maatregelen de termijn terug te dringen, zodat ondernemingen buitenlandse toptalenten sneller naar België kunnen halen of hun huidig verblijf vlotter kunnen verlengen.

Hieronder kan u een korte bespreking vinden van deze maatregelen.

1. De dienst Lang Verblijf van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), die onder andere verantwoordelijk is voor de gecombineerde vergunning, zal worden versterkt. Recent werden er immers middelen vrij gemaakt om 20 extra personeelsleden aan te werven, waardoor de gemiddelde behandelingstermijn van de aanvragen bij DVZ zal worden gehalveerd.

2. Bovendien is er sinds begin februari een aanpassing van de procedure. DVZ moet minder documenten opstellen waardoor ze meer dossiers kunnen afwerken. Door deze administratieve vereenvoudiging daalt de gemiddelde behandelingstermijn nog verder.

3. Buitenlandse werknemers, die een verlenging hebben aangevraagd, kunnen blijven werken van zodra ze een akkoord krijgen van het gewest op het vlak van arbeid. Ze krijgen voortaan dus een voorlopig verblijfsrecht in afwachting van de beslissing van DVZ aangaande hun verblijf.

4. Er zal een elektronisch platform ontwikkeld worden dat vanaf 2021 operationeel zou moeten zijn, zodat de aanvraag en de informatie-uitwisseling op een moderne en transparante wijze kan plaatsvinden. Dit zal gebeuren in overleg met de betrokken partners, waaronder de RSZ en de gewesten. Vanaf 1 maart 2020 zullen in Vlaanderen alle verlengingsaanvragen wel reeds digitaal gebeuren.

Bron: Nieuwsbericht van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block van 20 februari 2020 (“Buitenlandse talenten sneller aan de slag in Belgische bedrijven”), www.maggiedeblock.be en nieuwsbericht van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits van 19 februari 2020 ( “Vlotte en grondige digitale screening van buitenlands toptalent”), www.hildecrevits.be.