Besox

Seniorenvakantie : op verlof ook al heeft u niet gewerkt vorig jaar?

28 september 2016

Iedereen heeft nood aan een welverdiende vakantie, ook die personen die niet over hun wettelijk beschreven aantal verlofdagen genieten. De reden hiertoe ligt bij het gegeven dat deze personen onvoldoende hebben kunnen presteren in het voorgaande jaar, ‘hut vakantiedienstjaar’. Het kan daarbij voornamelijk gaan om twee categorieën van werknemers namelijk jongeren die nog maar net hun eerste job hebben aangevat als ouderen die na een periode van inactiviteit het werk willen hervatten.

Deze laatste categorie, de senioren kunnen eveneens van vier weken verlof genieten omdat het verlof waar ze wettelijk recht op hebben wordt aangevuld met ‘seniorvakantiedagen’ en dit tot vier weken. Omdat de betrokken werknemer in zijn/ haar seniorvakantiedagen noch een beroepsinkomen noch enig ander vervangingsinkomen mag ontvangen, krijgt hij/ zij een werkloosheidsuitkering ten laste van de RVA. Deze uitkering bedraagt 65% van het gemiddelde dagloon waarop de werknemer recht zou hebben gehad op het tijdstip waarop hij/ zij in het vakantiejaar voor het eerst seniorvakantie neemt. Het maximumbedrag voor een seniorvakantiedag bedraagt voor dit jaar (-2016) 54.78 euro.

Om deze uitkering te bekomen dient zowel de werknemer als werkgever een specifiek document in te dienen bij zijn/ haar uitbetalingsinstelling, een vakbeweging of de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. Wanneer de werknemer dit document enkel dient in te dienen in de eerste maand dat hij/ zij van de seniorenvakantie geniet, dient de betrokken werkgever dergelijk document iedere maand waarin een werknemer hiervan geniet, over te maken.

Belangrijk om te vermelden is dat om van deze seniorvakantieregeling te kunnen genieten, de betrokkene met een arbeidsovereenkomst dient tewerkgesteld te zijn en zo ook onder het toepassingsgebied van de vakantiewetgeving valt. In het vakantiedienstjaar dient hij/ zij de leeftijd van 50 jaar bereikt te hebben en tevens volledig werkloos of invalide geweest te zijn waardoor hij/ zij dan ook geen recht heeft op vier weken betaald verlof.

Tags