Besox

Schalen bedrijfsvoorheffing 2018 zijn bekend

27 december 2017

De zogenaamde ‘bijlage III’ is op 15 december 2017 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Deze ‘bijlage III’ bevat de schalen voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen, pensioenen en stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag die betaald of toegekend worden vanaf 1 januari 2018.

Het gaat om 3 schalen of loontabellen waarop u de verschuldigde bedrijfsvoorheffing kunt aflezen:

  • schaal I voor alleenstaanden en gehuwde/wettelijk samenwonende tweeverdieners;
  • schaal II voor gehuwde/wettelijk samenwonende éénverdieners;
  • schaal III voor de niet-inwoners die niet gedurende het volledige belastbare tijdperk een tehuis in België hebben gehouden.

In deze nieuwe bijlage III vindt u niet alleen de indexering van de bedragen terug, maar er werd ook een nieuwe Afdeling 1/1 in ‘Hoofdstuk VII.Diverse’ ingevoegd. Deze afdeling heeft betrekking op de inkomsten uit de deeleconomie.

 

Bron: KB van 10 december 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, B.S. 15 december 2017.