Besox

RVA verfijnt controles op C3 zeevisser

29 juni 2017

 

Sinds afgelopen kwartaal hanteert de RVA een nieuwe werkwijze om te controleren of vissers geen onterechte werkloosheidsvergoeding ontvangen. Deze controles gebeuren niet langer op basis van de individuele werkloze visser, maar op basis van het vaartuig en zijn bemanning. Dit heeft tot gevolg dat – bij onregelmatigheden – ook de rederij en zijn aangestelde bij de RVA op het matje worden geroepen en een pv riskeren.

Vaardagen moeten overeenkomen met C3

In de nieuwe werkwijze vraagt de sociaal inspecteur de Dimona-aangiften op bij het sociaal secretariaat. Hierdoor kent hij bij elk vaartuig de bemanning voor een bepaalde vaart. Deze geboekte vaardagen vergelijkt hij met de stempels op de C3zeevisser van de bemanningsleden.

Indien deze beide gegevens niet overeenstemmen, worden de roosters van de werkloosheid van de verschillende bemanningsleden vergeleken en worden de vaarstaten van het schip, eventueel kopieën uit het logboek en zelfs de vaarbewegingen van het schip bekeken om uitsluitsel te brengen.

Rederij en kapitein medeverantwoordelijk

Indien blijkt dat de kapitein te weinig vaardagen heeft afgestempeld, wordt hij samen met de rederij ter verantwoording geroepen, aangezien de kapitein van het visserschip de aangestelde is van de rederij om de C3zeevisser af te stempelen. Wanneer uit dit verhoor blijkt dat het om een eenmalige vergissing gaat, zal de RVA hieraan geen verder gevolg geven. Als noch de kapitein, noch de rederij een verklaring kan geven voor de regelmatig terugkerende onjuistheden, zal de RVA een pv opstellen.

Uiteraard zal ook de werknemer die onterechte uitkeringen heeft ontvangen, deze moeten terugbetalen.

De RVA voert per kwartaal steekproeven uit. Het lijdt geen twijfel dat bij herhaling van deze onregelmatigheden zowel de vissers als de rederijen boetes te wachten staan. Wij raden onze leden dan ook aan er op toe te zien dat de kapiteins steeds correct hun C3visserij invullen.