Besox

RVA publiceert nieuwe lijst met knelpuntberoepen

20 augustus 2015

De RVA heeft een nieuwe lijst bekendgemaakt met studies die voorbereiden op een beroep waarvoor een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat.

Omdat er regionale verschillen bestaan op het vlak van de knelpuntberoepen, heeft de RVA opnieuw twee lijsten gemaakt: één lijst in het Nederlands voor het Vlaams Gewest en Brussel en één lijst in het Frans voor het Waals Gewest en Brussel. Deze nieuwe lijsten gelden voor opleidingen in het schooljaar 2015-2016.

U kunt deze lijsten terugvinden op de website van de RVA: www.rva.be bij de nieuwsberichten.

Concreet heeft dit tot gevolg dat werklozen die een opleiding volgen die in deze lijst voorkomt, gedurende een bepaalde periode vrijgesteld worden van de voorwaarden van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt en van inschrijving als werkzoekende. Tevens mogen deze personen binnen deze periode een aangeboden job weigeren. Een werkloze die deze vrijstelling wil genieten, moet voorafgaandelijk een aanvraag indienen bij het werkloosheidsbureau.

Deze lijsten zijn ook van belang voor de werkgevers in het kader van het betaald educatief verlof. Personen die een opleiding georganiseerd door de gewestelijke dienst volgen die voorbereidt op de uitoefening van een knelpuntberoep, hebben recht op maximaal 180 uren betaald educatief verlof (in plaats van 100 of 120 uren).

Opgelet: Deze lijst met knelpuntberoepen is niet dezelfde als de lijst met knelpuntberoepen die gebruikt wordt in het kader van het tijdskrediet eindeloopbaan voor zware beroepen waarvoor een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat. Voor tijdskrediet geldt een andere lijst die jaarlijks opgesteld wordt bij Koninklijk Besluit.

Bron: www.rva.be.