Besox

RSZ wijzigt instructies over de terugbetaling van kosten van het 2de kwartaal 2015

5 juni 2015

In de tabel van de RSZ aangaande de forfaitaire kosten eigen aan de werkgever werd het bedrag van de bureaukosten aangepast van € 117,27 naar € 119,61 per maand.

Het forfait dekt de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap, … . Dit forfait mag alleen toegekend worden aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een gedeelte van hun arbeidstijd thuis presteren en die bijgevolg in hun woning een ruimte moeten inrichten waar zij dat werk kunnen doen.

Voor werknemers die bij hun werkgever een werkplaats hebben, wordt dit forfait alleen aanvaard als uit hun functie duidelijk blijkt dat zij op regelmatige basis thuis werken. Voor werknemers die vallen onder de wetgeving op de arbeidsduur wordt dit forfait dus niet aanvaard wanneer het gaat om een werknemer die de maximale wettelijke arbeidsduur die voor hem geldt bijna uitsluitend verricht op een werkplek ingericht door de werkgever.

Bron: Administratieve instructies RSZ, 2015/2, www.socialsecurity.be.