Besox

RSZ past tussentijdse instructies aan voor doelgroepvermindering eerste aanwervingen

6 januari 2016

Wij lieten u weten dat de RSZ-doelgroepvermindering eerste werknemers vanaf 1 januari 2016 zal wijzigen.

Dankzij de RSZ-doelgroepvermindering eerste werknemers kan de werkgever gedurende een aantal kwartalen een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen genieten voor de aanwerving van de eerste 5 werknemers.

Vanaf 1 januari 2016 zal deze regeling worden uitgebreid. In de nieuwe regeling zal een werkgever die tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 zijn eerste werknemer aanwerft, kunnen genieten van een volledige vrijstelling voor onbepaalde tijd van de basis-werkgeversbijdragen aan de RSZ.

Er worden eveneens verhoogde verminderingsbijdragen toegekend voor de aanwerving van de tweede tot en met de vijfde werknemer. Daarenboven geeft de aanwerving van een zesde werknemer vanaf 1 januari 2016 recht op een RSZ-vermindering. Om dit te bereiken, worden de huidige verminderingen voor de eerste tot de vijfde werknemer doorgeschoven naar de tweede tot de zesde werknemer.

Deze nieuwigheden gelden echter nog onder voorbehoud, omdat de wettelijke basis nog niet gepubliceerd werd.

De RSZ deelde in haar tussentijdse instructies van het 4de kwartaal van 2015 mee dat de wettelijke bepalingen over de nieuwe toepassingsmodaliteiten van deze doelgroepvermindering eerste werknemers niet zullen gepubliceerd worden voor het begin van het jaar 2016. Daarom publiceerde de RSZ – onder voorbehoud – toch al de nodige instructies op haar website.

Deze werkgeversinstructies kunnen geraadpleegd worden via: www.rsz.fgov.be > administratieve instructies RSZ > tussentijdse instructies “eerste aanwervingen” 15/12/2015.

 

Bron: Administratieve instructies RSZ – 2015/4 – tussentijdse instructies, www.rsz.fgov.be.