Besox

Renteloze en goedkope leningen: referentierentevoeten voor 2017 gepubliceerd

2 februari 2018

Wanneer een werknemer een goedkope of renteloze lening krijgt van zijn werkgever, dan vormt dat fiscaal een belastbaar voordeel van alle aard. Dit voordeel is gelijk aan het verschil tussen de referentierentevoet, die jaarlijks bij KB wordt vastgesteld per type lening, en de rentevoet die aan de ontlener wordt aangerekend.

In het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2018 werden de referentierentevoeten gepubliceerd die toegepast moeten worden bij de leningen die in 2017 werden aangegaan. Voor de vanaf 1 januari 2017 toegekende voordelen worden namelijk de volgende referentierentevoeten bepaald:

Voordelen In aanmerking te nemen referentierentevoet
Hypothecaire leningen gewaarborgd door een gemengde levensverzekering 2,13%
Andere hypothecaire leningen 2,00%
Niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd 8,78%
Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd: lening om de aankoop wagen te financieren 0,06%
Andere niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd 0,20%

 

Bron: K.B. van 26 januari 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet (1), B.S. 30 januari 2018.