Besox

Registratie kassasysteem: fiscus verleent uitstel tot 30 april 2015

16 maart 2015

Iedereen die de geregistreerde kassa zal moeten gebruiken, moest zich tussen 1 januari 2015 en 28 februari 2015 aanmelden op de website van de FOD Financiën.

Er deden zich echter een aantal situaties voor waarbij de registratie moeilijkheden ondervond.

In een bericht van 2 maart 2015 deelde de fiscus mee dat zij tolerant zullen omgaan met de registratieperiode en dat de registratie nog tot en met 30 april 2015 mag gebeuren. Tot dan zal de FOD Financiën geen sancties opleggen voor laattijdige registraties.

Het uitstel wordt verleend aan werkgevers die zich in één van onderstaande situaties bevinden:

 • Een aantal ondernemingen-rechtspersonen ondervindt toegangsproblemen tot de e-services van de FOD Financiën (en dus ook tot het geregistreerd kassasysteem (GKS)) omdat bepaalde gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) niet up-to-date zijn:
  • ofwel zijn er geen wettelijke vertegenwoordigers opgenomen in de KBO;
  • ofwel zijn er geen vestigingseenheden geregistreerd in de KBO.
   De FOD Financiën dringt er bij de ondernemingen-rechtspersonen op aan om voorafgaandelijk hun gegevens na te kijken op de public search van KBO en waar nodig te laten aanpassen. Door de grote toeloop bij de KBO zijn daar echter belangrijke wachttijden.
 • Naar aanleiding van de registratieprocedure blijken heel wat personen problemen te hebben met de pin/puk-code van hun eID. Dat kan enkel opgelost worden via de gemeenten, maar dat neemt al snel een drietal weken in beslag.
 • Horeca-uitbatingen (rechtspersonen én natuurlijke personen) met enkel buitenlandse wettelijke vertegenwoordigers in de KBO kunnen zich enkel aanmelden als horeca-uitbating via een token. Zo’n token aanvragen kan via de lokale kantoren van Fedict bij een 70-tal gemeenten, maar ook die procedure neemt een aantal weken in beslag.
 • Feitelijke verenigingen zonder vestigingseenheid in de KBO kunnen zich momenteel niet registreren via de e-service, omdat die registratie op vestigingsniveau moet gebeuren. De FOD Financiën werkt hiervoor momenteel een technische oplossing uit.

Het uitstel doet echter geen afbreuk aan de andere wettelijke en administratieve verplichtingen inzake het geregistreerd kassasysteem.

Bron: www.financien.belgium.be.

Tags