Besox

Regeringsbeslissingen over de welvaartsenveloppe en de loonnorm

26 april 2021

De regering heeft recent een aantal belangrijke beslissingen genomen om uit de impasse van het sociaal overleg te geraken. Hierbij werd het overleg over de verdeling van de welvaartsenveloppe definitief losgekoppeld van het loonoverleg.

De regering bepaalde de verdeling van de welvaartsenveloppe waarbij een budget van ruim 700 miljoen euro gebruikt zal worden om de sociale uitkeringen te verhogen.

De sociale partners hebben wel nog een aantal gemeenschappelijke aanpassingen voorgesteld voor de werknemers en de sociale bijstand. Het Algemeen Beheerscomité van het sociaal statuut der zelfstandigen zal op korte termijn ook een advies over de welvaartsenveloppe van de zelfstandigen uitbrengen.

Daarnaast legde de regering ook de maximaal beschikbare loonmarge voor 2021-2022 vast op 0,4%. Tegen eind april kunnen de sociale partners wel nog de contouren bepalen voor een eenmalige en tijdelijke vergoeding voor werknemers in bedrijven die goed gepresteerd hebben.

De combinatie van beide aspecten moet ervoor zorgen dat de concurrentiekracht van de ondernemingen niet structureel wordt aangetast.

Bron: Gemeenschappelijke verklaring van 19 april 2021 van de werkgeversorganisaties n.a.v. de regeringsbeslissingen over de welvaartsenveloppe en de loonnorm, www.vbo.be.

Tags