Besox

Raming van wettelijk pensioen via mypension.be

4 december 2017

Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, heeft een nieuwe stap aangekondigd van de pensioenmotor “mypension.be”. Het is vanaf nu mogelijk via de website mypension.be om een raming van het wettelijk pensioen te verkrijgen. Voortaan kunnen de meeste burgers dus het pensioenbedrag kennen waarop ze aanspraak kunnen maken op de ingangsdatum van hun pensioen.

Sinds januari 2016 kan elke burger via de website “mypension.be” zijn individuele loopbaangegevens raadplegen en de ingangsdatum verkrijgen van zijn pensioen. Sinds het einde van vorig jaar hebben zij eveneens online toegang tot alle gegevens met betrekking tot hun aanvullend pensioen.

De functionaliteiten aangeboden door “mypension.be” zullen zich in de toekomst nog verder ontwikkelen. Zo zullen de burgers, vanaf de maand maart van volgend jaar, op de website de impact kunnen berekenen van de diplomabonificatie. In 2019 zal het eveneens mogelijk zijn om het effect na te gaan van sommige loopbaankeuzes op het pensioenbedrag. Op deze manier zou men een loopbaankeuze kunnen maken met kennis van zaken.

 

Bron: Persbericht Daniel Bacquelaine van 21 november 2017,  www.belgium.be.