Besox

Raad van State geeft negatief advies over wetsontwerp mobiliteitsvergoeding

24 november 2017

De ministerraad heeft op 29 september 2017 een voorontwerp van wet goedgekeurd waardoor het voor werknemers die dat wensen in de toekomst mogelijk zal worden om hun bedrijfswagen in te ruilen tegen een mobiliteitsvergoeding. Het wetsontwerp werd op zijn beurt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Op 16 november 2017 heeft de Raad van State zijn advies uitgebracht, maar dit was negatief over de hele lijn. Zij stelt dat het wetsontwerp discriminerend is aangezien de mobiliteitsvergoeding van een gunstig fiscaal en sociaal regime kan genieten ten opzichte van gewoon loon. Dit brengt met zich mee dat er discriminatie ontstaat tussen werknemers met of zonder mobiliteitsvergoeding.

De Raad van State is ook van mening dat de uitgewerkte regeling zijn doelstelling van het verminderen van de mobiliteit niet zal bereiken. Veel mensen zullen immers met het extra loon een eigen wagen kopen.

De regering is niet verplicht om dit advies te volgen, maar het is toch aangeraden dat het wetsontwerp aangepast of bijkomend gemotiveerd wordt. Als er immers beroep aangetekend wordt bij het Grondwettelijk Hof tegen de nieuwe wet en zij hebben dezelfde mening als de Raad van State, is het mogelijk dat zij de wet vernietigt.

 

Bron: Advies Raad van State, diverse media.