Besox

Provisie voor het vakantiegeld: bedragen eindelijk gekend

30 mei 2016

Op 17 mei 2016 publiceerde de fiscus de circulaire met het bedrag van de provisies die belastingvrij mogen aangelegd worden voor de uitbetaling van vakantiegeld aan werknemers.

De bedragen die in de op 31 december 2015 afgesloten balansen zijn geboekt met het oog op de uitbetaling van het vakantiegeld aan personeelsleden in 2016, mogen als beroepskost worden beschouwd indien ze niet meer bedragen dan:

  • 18,8% van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2015 werden toegekend aan bedienden;
  • 10,27% van 108/100 van de lonen die in 2015 zijn toegekend aan arbeiders en leerlingen.

Deze bedragen zijn ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren.

Als aandachtspunt vermeldt de fiscus wel dat het in 2015 aan flexi-jobwerknemers in de horeca toegekende flexiloon en flexivakantiegeld niet in de berekeningsgrondslag van het in 2016 te betalen vakantiegeld mogen worden opgenomen, aangezien de werkgever het flexivakantiegeld samen met het flexiloon dient te betalen.

 

Bron: www.fisconetplus.be, Circulaire nr. 16/2016 (nr.Ci.704.003) van 17 mei 2016.

Tags