Besox

Provisie vakantiegeld 2015

16 maart 2015

De fiscus bepaalt elk jaar het bedrag van de provisies die belastingvrij mogen aangelegd worden voor de uitbetaling van vakantiegeld aan werknemers.

Hoewel de fiscus de circulaire hieromtrent nog niet gepubliceerd heeft, mogen we ervan uitgaan dat dezelfde cijfers als de vorige jaren gehanteerd zullen worden.

De volgende percentages van de voorzieningen voor vakantiegeld die in de balansen op
31 december 2014 geboekt worden, kunnen als beroepskosten worden aanvaard:

  • 18,80% van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2014 zijn toegekend aan bedienden die het voordeel van de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers genieten, verminderd met het aanvullend vakantiegeld dat in 2014 is toegekend. Het aanvullend vakantiegeld betreft het vakantiegeld voor de dagen waarop bedienden aanvullende vakantie genomen hebben omdat zij bij de aanvang of hervatting van de activiteit nog geen recht hadden op gewone vakantie. Het aanvullend vakantiegeld stemt overeen met het gewone loon voor de genomen dagen aanvullende vakantie en wordt gefinancierd door een voorafname op het wettelijk dubbel vakantiegeld van het volgende jaar;
  • 10,27% van 108% van de lonen die in 2014 zijn toegekend aan arbeiders en leerlingen die het voordeel van dezelfde wetgeving genieten.