Besox

Privacycommissie wordt Gegevensbeschermingsautoriteit

13 juni 2018

De inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensverordening (AVG) oftewel GDPR op 25 mei 2018 heeft ook een grote impact op de Privacycommissie.

In de eerste plaats krijgt de commissie een nieuwe naam: de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Naast de reeds bestaande adviesbevoegdheden krijgt de GBA nu ook een uitgebreide controle- en sanctiebevoegdheid. Zo zal zij controles kunnen uitvoeren op de verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers van persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG. Deze controles zullen gebeuren door specifiek opgeleide inspecteurs.

De inspecteurs hebben de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie en hebben dus ruime onderzoeksbevoegdheden.

Bij inbreuken kunnen er verschillende soorten sancties worden opgelegd, gaande van een waarschuwing tot dwangsommen en administratieve geldboetes.

Meer informatie vindt u op de nieuwe website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Bron: Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, B.S. 10 januari 2018.