Besox

Principieel akkoord over sancties re-integratie

23 mei 2018

De federale regering heeft recent een principeakkoord bereikt over de sancties voor zowel werkgevers als werknemers die onvoldoende inspanningen leveren met betrekking tot de terugkeer naar de werkvloer in het kader van het re-integratietraject. Vorig jaar werd hierover al een eerste akkoord bereikt, maar de uitwerking in wetteksten liet op zich wachten. Hieronder bespreken we kort wat in de persberichten is verschenen over het huidige principe- akkoord.

Sancties

Bedrijven met meer dan 50 werknemers riskeren boetes tot € 800 indien ze de terugkeer van zieke werknemers naar de werkvloer onmogelijk maken. Het eerste jaar na inwerkingtreding van de sancties kunnen de werkgevers de sanctie nog trachten te weerleggen door aan te tonen waarom ze niet konden meewerken aan de terugkeer. Vanaf het tweede jaar kan dat alleen indien de werkgever overmacht kan aantonen.

Langdurig zieken die onvoldoende meewerken aan de re-integratie zullen gedurende een maand 5 tot 10% van hun ziekte-uitkering moeten inleveren. Een werknemer die zijn administratieve verplichtingen (zoals het invullen van een vragenlijst) niet naleeft, verliest gedurende een maand 5% van zijn uitkering. Indien de werknemer echter niet komt opdagen voor een gesprek over een re-integratietraject, verliest de werknemer 10%. De werknemer die over de hele lijn weigert mee te werken, kan zijn volledige uitkering verliezen. Deze sancties gelden wel enkel in bedrijven met meer dan 50 werknemers.

Zoals reeds vermeld, gaat het momenteel louter over een principeakkoord. Er is nog geen wettelijk kader voorhanden, dus de sancties zijn nog niet van toepassing.

Wij houden u uiteraard op de hoogte!

Bron: Verschillende persberichten