Besox

Pleegouderverlof binnenkort gelijkgesteld voor vakantiegeld?

20 november 2019

Vorig jaar werd er in het kader van langdurige pleegzorg het recht op pleegouderverlof ingevoerd. Langdurige pleegzorg is pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouders zal verblijven.

Inmiddels werd er een ontwerp van koninklijk besluit opgesteld dat het pleegouderverlof wil gelijkstellen met effectief gepresteerde dagen voor de berekening van het enkel en dubbel vakantiegeld. Dit ontwerp van KB werd voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad voor advies en zij hebben een positief advies verleend.

De NAR dringt er wel op aan dat er specifieke bepalingen komen, gebaseerd op evenredigheid voor werknemers die tewerkgesteld zijn in atypische arbeidsregelingen, met inbegrip van deeltijdse werknemers.

Voor de volledigheid geven we nog even mee dat de duur van het pleegouderverlof zes weken per ouder bedraagt. Het pleegouderverlof wordt bovendien als volgt opgetrokken:

  • vanaf 1 januari 2019: met 1 week;
  • vanaf 1 januari 2021: met 2 weken;
  • vanaf 1 januari 2023: met 3 weken;
  • vanaf 1 januari 2025: met 4 weken;
  • vanaf 1 januari 2027: met 5 weken.

De bijkomende weken gelden voor beide pleegouders samen. Indien er dus twee pleegouders zijn, heeft elke ouder recht op zes weken en de bijkomende weken kunnen onderling verdeeld worden tussen beide ouders.

Bron: Advies nr. 2.146 van 22 oktober 2019 van de NAR betreffende het koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 16, 18, 20, 21, 41, 43 en 63 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers – Gelijkstelling van het pleegouderverlof voor de berekening van het vakantiegeld, www.cnt-nar.be.