Besox

‘Plan voor eerlijke concurrentie in de groene sectoren’ moet sociale fraude tegen gaan

28 februari 2017

De land- en tuinbouwsector en de sector van de tuinaanleggers zijn belangrijke sectoren voor onze Belgische economie. Het is ook een arbeidsintensieve sector, die het economisch niet gemakkelijk heeft en vaak een beroep doet op buitenlandse arbeidskrachten om piekperiodes op te vangen. Bovendien is de sector afhankelijk van externe factoren, zoals het weer.

De strikte regels geven de sector momenteel niet de flexibiliteit die nodig is.

De ministers Kris Peeters en Willy Borsus, staatssecretaris Philippe De Backer, de betrokken overheidsdiensten, de vakbonden, de landbouworganisaties FWA,  Boerenbond en ABS, de Landbouwservice,  de Belgische Federatie voor de tuinsector (BFG)  en de SIOD ondertekenden op vrijdag 17 februari 2017 daarom een ‘plan voor eerlijke concurrentie in de groene sectoren’, dat de regels moet vereenvoudigen en verduidelijken waar nodig. Bovendien wil men inzetten op sensibilisering en gerichte controles om de sector nog meer in regel te stellen dan vandaag het geval is.

In het plan werden 19 maatregelen afgesproken.

Zo wil Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer bijvoorbeeld dat het systeem van de seizoensarbeid transparanter en eenvoudiger wordt. Momenteel mag een seizoensarbeider in de landbouw 30 dagen per jaar ingezet worden, in de tuinbouw 65 dagen en in de witloof- en champignonteelt 100 dagen. Dit systeem is nogal complex en niet afgestemd op de realiteit. Een werkgroep moet de vereenvoudiging en afstemming onderzoeken.

Daarnaast moeten de nieuwe modaliteiten inzake Dimona de informatie over buitenlandse werknemers verduidelijken, maar ook voor meer linken zorgen met de ziekenfondsen. Met de app die ontwikkeld wordt, zal het ook gemakkelijker zijn om na te gaan hoeveel gelegenheidsarbeid iemand nog kan doen.

Minister Kris Peeters wil ook meer duidelijkheid over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Hij wil ervoor zorgen dat werkgevers het actuele verblijfsstatuut zelf kunnen consulteren, zodat een illegale tewerkstelling vermeden wordt. Een ander probleem is dat van de seizoensarbeiders, die in de 180 dagen vóór hun tewerkstelling als seizoensarbeider niet als gewone werknemer aan de slag mogen geweest zijn. Ook het aantal dagen seizoensarbeid is beperkt. Via een app green@work moet de werkgever deze grenzen kunnen consulteren, zodat hij niemand in het verkeerd statuut aan de slag houdt.

Tenslotte wil men met het Mobility Package van Marianne Thyssen op het bredere Europese vlak een evenwicht vinden tussen eerlijke concurrentie, preventie van fraude, bescherming van de werknemers en administratieve eenvoud en duidelijkheid voor de werkgevers.

 

Bron: Persbericht Willy Borsus dd. 17 februari 2017.